3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Teambuilding

„Od praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy do współpracy, komunikacji i integracji wokół wspólnych celów w Zespole”.


ekstremalne szkolenia integracyjne

W prezentowanym programie znajdziecie Państwo oryginalną propozycję realizacji warsztatu teambuilidingowego, w trakcie którego uczestnicy znajdują się w ekstremalnych sytuacjach. Cały program warsztatów opiera się na symulacjach scen zagrażających życiu, podczas których uczestnicy tylko poprzez wspólne zaangażowanie oraz pracę całego zespołu mogą ukończyć poszczególne zadania.

 


 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 • Grupa docelowa szkolenia: grupa różnorodna lub jednorodna, jeżeli chodzi o zajmowane stanowiska - menedżerskie
  i specjalistyczne
 • Forma warsztatu: warsztat integracyjny, oparty w dużej części na praktycznych ćwiczeniach/ symulowanych zdarzeniach (na sali szkoleniowej i w terenie)
 • Czas trwania: 1 dzień (8-9 godzin)
 • Termin: do ustalenia
 • Miejsce: do ustalenia

 

GŁÓWNE CELE WARSZTATU:

 • integracja członków Zespołu lub Zespołów, lepsze poznanie się, doskonalenie komunikacji, przeżycie wspólnej przygody, 
 • dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zawodowych (dobranych do potrzeb Uczestników szkolenia) oraz prywatnych,
 • przećwiczenie konkretnych zachowań oraz doskonalenie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w różnych sytuacjach,
 • uzyskanie informacji zwrotnych na temat współpracy, przyjmowania określonych ról, przejawiania konkretnych zachowań oraz komunikacji podczas realizacji zadań w pracy zespołowej,
 • ustalenie wniosków na przyszłość dotyczących mocnych stron oraz obszarów do rozwoju we współpracy i komunikacji zespołowej oraz realizowaniu wspólnych celów, zidentyfikowanie potencjału do wykorzystania.

 

Proponowane formy pracy – mini wykład (praktyczna wiedza przekazana przez praktyków – ratowników medycznych) połączona z prezentacjami i ćwiczeniami w mniejszych grupach, realizacja zadań – „zaliczanie kolejnych stacji” przez zespoły w terenie (radzenie sobie z symulowanymi sytuacjami wymagającymi udzielenia pierwszej pomocy – ocena poprawności wykonywania poszczególnych zadań pod kątem ratowniczym – ocena ratowników medycznych oraz współpracy i komunikacji w zespołach – ocena trenerska), analiza oraz sposoby rozwiązywania różnych sytuacji, dyskusje, podsumowania i wnioski.

 

 

 

Proponowane przez nas warsztaty integracyjne dla Pracowników mają łączyć aspekty:

 • pozyskania praktycznej wiedzy, przećwiczenia konkretnych umiejętności i pożądanych zachowań w sytuacjach udzielania pierwszej pomocy, 
 • pozyskania i usystematyzowania wiedzy, skłonienia do refleksji i wniosków na przyszłość dotyczących efektywnej współpracy i komunikacji, realizacji wspólnych celów pomiędzy poszczególnymi osobami oraz we współpracy zespołowej, niezbędnych zmian na przyszłość,
 • dobrej zabawy, emocji związanymi z wyzwaniami oraz pozytywnymi wspomnieniami.

 

 

Scenariusz: Proponowane Etapy Warsztatu Integracyjnego


Aby praca podczas warsztatów (również poprzez zabawę i doświadczanie różnych emocji) była jak najbardziej efektywna zaplanowaliśmy, że Uczestnicy powinni uczestniczyć w trzech jego etapach: 

 

I część – mini wykład (2-3h) 

Uczestnicy otrzymują/ systematyzują wiedzę na temat podstawowych zasad i praktycznych wskazówek dotyczących  udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach (wiedza i umiejętności przydatne w życiu zawodowym i osobistym!)

Cześć wspólna dla całej grupy na sali, połączona z prezentacjami i ćwiczeniami w mniejszych grupach, z trzema instruktorami ratownictwa medycznego.

 

II część – zadania (zawody) w terenie dla Uczestników (3h)

W tej części Uczestnicy mają za zadanie "zaliczać" kolejne "stacje" przygotowane w terenie (symulowane wypadki w różnych sytuacjach, z udziałem statystów i wykorzystaniu określonych rekwizytów). 

Zespoły realizujące poszczególne zadania są obserwowane przez audytorów (ratowników i trenera), którzy według określonych standardów, oceniają prawidłowość zachowań "ratowniczych", a trener dodatkowo ocenia zachowania związane z komunikacją, podziałem ról i współpracą zespołową.

Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze zespoły (np. 6 osobowe – dobór osób do poszczególnych zespołów może być losowy lub dokonany wcześniej ze względu na określone kryteria/ potrzeby). Zespoły realizują kolejne zadania, wymagające udzielenia pierwszej pomocy, uzyskują punkty i finalnie zajmują określone miejsca w zawodach. 

 

Każdy zespół będzie:

 • miał 4 zdarzenia wymagające określonych interwencji, 
 • miał te same zdarzenia, 
 • pozbawiony możliwości, przed i w trakcie zawodów,  przekazywania sobie informacji dotyczących realizowanych zadań.

Zadania zostaną szczegółowo ustalone z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Klienta.

 

Przykładowe zadania (ogólnie)

 

III część – warsztaty podsumowujące z trenerem i instruktorami ratownictwa (2h)

(powrót na salę wszystkich Uczestników warsztatów)

Omówienie zadań zrealizowanych przez Zespoły w terenie pod kątem:

 • prawidłowości (ratowniczej) 
 • udzielenia informacji zwrotnej dla Zespołów na temat zaobserwowanych zachowań w pracy zespołowej.

 

Bardzo ważna część dnia pracy ze względu na refleksje i wnioski Uczestników z doświadczeń, podsumowania, wnioski i ustalenia na przyszłość, ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród.

 • Podsumowanie wiedzy, trenowanych umiejętności i zachowań podczas warsztatów szkoleniowych
 • Ankieta poszkoleniowa (reakcji i satysfakcji Uczestników oraz oceny realizacji celów warsztatów)
 • Stworzenie Indywidualnych Planów Działania Poszkoleniowych (IPDP) przez Uczestników (opcjonalnie)
 • Test wiedzy dla Uczestników (opcjonalnie)