3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Dofinansowanie UE Certes

Oferujemy możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych UE ze szczególnym uwzględnieniem budżetu unijnego 2014-2020 przeznaczonego na dofinansowanie szkoleń, doradztwa, inwestycji - dając naszym Partnerom wielką szansę na podniesienie konkurencyjności biznesu przy poniesieniu minimalnych kosztów.

 

Dotychczas firma Certes pomogła uzyskać Partnerom ponad 80 mln PLN w ramach dofinansowań z funduszy UE.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani nowymi sposobami pozyskiwania środków do finansowania Państwa biznesu i chcą efektywnie rozwijać swoją firmę z pomocą dotacji unijnych prosimy kliknąć TUTAJ

 

 • Co oferujemy?

Przygotowanie projektu szkoleniowego, pozyskanie dofinansowania, a następnie rozliczenie dotacji wymaga dużego doświadczenia oraz nakładu pracy. Dlatego też oferujemy naszym klientom kompleksową usługę obejmującą zarówno opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie dokumentacji oraz rozliczenie projektu i prowadzenie sprawozdawczości do Instytucji Finansującej.

 

W ramach współpracy z naszą firmą oferujemy następujący katalog działań:

 

1. Przygotowanie projektu szkoleniowego obejmuje następujące prace

 • Opracowanie strategii rozwoju firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych szkoleniam.
 • Opracowanie strategii rozwoju personalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych szkoleniami wraz z analizą potrzeb szkoleniowych.
 • Opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych i doradczych.
 • Opracowanie programu szkoleniowego: zakres merytoryczny, opis poszczególnych modułów, dobór trenerów i konsultantów.
 • Przygotowanie wniosku, budżetu i harmonogramu, zebranie niezbędnych załączników, złożenie pakietu do PARP, pomoc w przygotowaniu umowy o dofinansowanie.
 • Przygotowanie umowy szkoleniowej wraz z listą uczestników.

 

2. Realizacja projektu szkoleniowego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie obejmuje następujące prace:

 • Realizacja programu szkoleń i prac doradczych przez dedykowaną grupę trenerów i konsultantów.
 • Bieżące zarządzanie projektem, zgodnie z wymaganymi procedurami.
 • Opracowanie i realizacja szczegółowego harmonogramu realizacji szkoleń.
 • Zarządzanie logistyką projektu: współpraca z ośrodkami szkoleniowymi i firmami transportowymi.
 • Obsługa księgowa projektu, realizowanie bieżących płatności.
 • Bieżące rozliczanie projektu, przygotowanie i składanie wniosków o płatność zgodnie z przygotowanym harmonogramem płatności.
 • Wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem.
 • Bieżący monitoring osiągania założonych rezultatów projektu.
 • Obsługa sekretarsko – administracyjna projektu.

 

Dodatkowo oferujemy kompleksowe szkolenia dla Sektora Publicznego

 

Firma Certes pomogła następującym Partnerom uzyskać ponad 80 mln zł na rozwój z funduszy EFS.
 

Przykładowe zrealizowane i trwające projekty:

 • Polimex-Mostostal S.A."Nowoczesne standardy zarządzania atutem Polimex – Mostostal S.A."– projekt o wartości 3,5 mln zł (jako podwykonawca)
 • Beldom Sp. z o.o. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie wymiany informacji na rynku nieruchomości" - projekt o wartości 0,7 mln zł 
 • Certes Sp. z o.o. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą w zakresie ubezpieczeń" - projekt o wartości 0,9 mln zł 
 • Grupa KRJ Sp. z o.o. "Zielona Ochrona Biznesu"- projekt o wartości 3 mln zł 
 • CJ International Raben Group Sp. z o.o. – projekt o wartości 2,6 mln zł
 • Beldom Sp. z o.o. "Stworzenie internetowego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne" - projekt o wartości 768 tys. zł 
 • Prosper S.A. "Rozwój kadry szansą rozwoju Prosper S.A."– projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Waspol S.A. "Rozwój kadry szansą rozwoju Waspol S.A."– projekt o wartości 1,7 mln zł
 • Dr Zdrowie S.A. "Wykwalifikowane kadry szansą rozwoju Dr zdrowie S.A."- projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji e-szkoleń" - projekt o wartości 1 mln zł
 • Kolporter Sp. z o.o "Partnerzy dla rozwoju" - projekt o wartości 3,1 mln zł
 • Projekt otwarty "Potrafię udzielać pierwszej pomocy" - projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Heel Polska Sp z o.o. "Akademia sukcesu Heel" - projekt o wartości 1,2 mln zł
 • Sealed Air Polska Sp z o.o. "Przez szkolenia do sukcesu" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • Olsen Fashion Sp. z o.o. "Akademia umiejętności Olsen" - projekt o wartości 685 tys.zł
 • Urząd Miasta Giżycko "Sprawny urząd" - projekt o wartości 0,8 mln zł
 • Genexo, "Akademia Genexo" - projekt o wartości 3,5 mln zł
 • Gmina Barczewo i Gmina Stawiguda, "Sprawne samorządy Warmii i Mazur" - projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Powiat Bielsko-Biała, "Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik" - projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Certes Sp. z o.o  "Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego procesy zarzadzania oceną kompetencji" –  0,7 mln zł
 • Gmina Łochów, "Rozwój Kadr Gminy Łochów" - projekt o wartości 1,2 mln zł
 • Powiat Ostrowski i Małkinia Górna, "Rozwój szkół powiatu ostrowskiego"  - projekt o wartości 982 tys. zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdożenie rozwiązań CSR w firmie Certes" projekt o wartości 100 tys zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy szkoleniami B2B" projekt o wartości 0,5 mln zł
 • UM Częstochowy "Profesjonalny urząd" –  projekt o wartości 3,7 mln zł
 • UM Ostrów Mazowiecka "Urząd na miarę oczekiwań" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • Powiat Ostrowski, "Sprawny Powiat" - projekt o wartości 1,6 mln zł
 • Gmina Orzysz i Powiat Pisz, "Sprawne kadry" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • UMiG Siemiatycze i Powiat Siemiatycki, "Siemiatycze na drodze rozwoju" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • Powiat Żywiec, "Akademia Dobrego Rządzenia" -  projekt o wartości 1,1 mln zł
 • Partnerstwo "Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia" – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski" – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla mieszkańców" – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Partnerzy dla rozwoju" – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju JST" – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług " - projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Razem dla Rozwoju" - projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Liderzy e-rozwoju Podkarpacia"- projekt o wartości 1mln zł

Firma Certes Sp. z o.o. jest ubezpiecznoba od OC, na kwotę 1 mln zł.