3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Kursy przygotowujące do certyfikacji IPMA

International Project Management Association jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów, wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.
 

 • IPMA realizuje czteropoziomowy system certyfikacji – system oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności kierownika projektu. Certyfikaty IPMA® uzyskało ponad 150.000 osób na całym świecie. 
   
 • W oparciu o standardy IPMA®, jako Akredytowana Jednostka Szkoleniowa prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji IPMA Level D i Level C
   
 • Certyfikacja IPMA® obejmuje dwa obszary: wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji technicznych, behawioralnych i kontekstowych. Kilkudniowy kurs obejmuje przygotowanie uczestników kursu do egzaminu na jeden z poziomów C lub D. Metody szkoleniowe obejmują zarówno elementy wykładu (wiedza) jak i warsztatów (umiejętności).

ipma zarządzanie projektami

Analiza kompetencji i potrzeb szkoleniowych jaką proponujemy

 • Wywiady z HR i bezpośrednimi menedżerami  
 • Wywiady z wybranymi Uczestnikami
 • Diagnoza aktualnego stanu kompetencji menedżerów w formie ankiet, wywiadów, testów kompetencji, testów wiedzy. Zidentyfikowanie luk kompetencyjnych
 • Arkusz pożądanych zachowań (wskaźniki behawioralne)
 • Zadanie domowe przed szkoleniem
 • Zaproponowanie ścieżek rozwoju IPMA Level C lub IPMA Level D

 

Procesowe podejście do zarządzania projektami

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
  • Rola i zadania IPMA. Historia zarządzania projektami
  • Pojęcie projektu, programu
  • Mapa zarządzania projektami
 • Cele projektu
  • Pojęcie celów w projekcie
  • Rodzaje celów
  • Hierarchizacja celów 
  • Zasady definiowania celów (SMART)
 • Interesariusze projektu 
  • Rola i znaczenie otoczenia projektu
  • Uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w celach projektu
  • Rodzaje interesariuszy
  • Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań
 • Cykl życia projektu – model fazowy 
 • Struktura podziału prac
  • Pojęcie WBS i jego znaczenie w planowaniu projektu
  • Macierz ról i obowiązków
  • Zasady tworzenia WBS

Planowanie projektów 

 • Metody planowania sieciowego 
  • Zasady budowy diagramów sieciowych
  • Bufory całkowite i swobodne
  • Ścieżka krytyczna
 • Harmonogram projektu
  • Zasady budowy 
  • Wykres Gantta 
  • Wykorzystanie harmonogramu w zarządzaniu projektami
 • Zasoby w projekcie
  • Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie
  • Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia (ćwiczenia)

Zarządzanie zespołem projektowym

 • Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
  • Rola kierownika i innych członków zespołu
  • Kryteria doboru członków zespołu projektowego
  • Motywacja członków zespołu projektowego
  • Zarządzanie konfliktem w zespole
  • Prowadzenie prezentacji i spotkań z zespołem
 • Komunikacja w zespole projektowym 
  • Skuteczne narzędzia komunikacyjne
  • Sztuka budowania czytelnych komunikatów 
  • Budowanie pozytywnych relacji w zespole 
  • Asertywność w pracy kierownika zespołu 
  • Techniki argumentacji idei i pomysłów

Budżetowanie i analiza kosztów w projekcie

 • Koszty w projekcie
  • Histogram kosztów
  • Krzywa kosztów całkowitych i skumulowanych
 • Analiza kosztów w projekcie. Metoda EV. 
  • Finansowanie projektu
  • Ocena wyników realizacji projektu
  • Metoda EV jako podstawa mierzenia postępów w projekcie
  • Analiza trendu kamieni milowych
 • Aspekty finansowe w projektach
  • Rachunkowość przedsiębiorstwa
  • Elementy analizy opłacalności projektów
  • Controlling projektów vs. controlling działalności operacyjnej

Zarządzanie ryzykiem, dokumentacją i roszczeniami

 • Zarządzanie ryzykiem 
  • Pojęcie ryzyka
  • Klasyfikacja ryzyka
  • Metody oceny ryzyka w projekcie
  • Strategie zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie roszczeniami
  • Pojęcie zarządzania roszczeniami w projekcie
  • Zasady i metody zarządzania roszczeniami
  • Aspekty prawne w zarządzaniu projektami 
 • Zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentacja w projekcie
  • Raportowanie i monitoring projektu
  • Zarządzanie zmianą i jej dokumentowanie
 • Zarządzanie jakością
 • Przygotowanie do egzaminu. Ćwiczenia.

Przygotowanie do egzaminu

 • Przygotowanie do egzaminu próbnego
 • Przeprowadzenie egzaminu próbnego
 • Dostosowanie metod i technik zarządzania projektem do wymogów organizacji
 • Podsumowanie kursu

 

 

 

Miejsce kursu

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Liczba dni szkoleniowych i zjazdów

 • 10 dni
 • 5 zjazdów + egzamin próbny i Egzamin

Harmonogram

 • 09:00  – 10:45 – zajęcia
 • 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa
 • 11:00 – 12:30 – zajęcia
 • 12:30 – 13:30 – lunch
 • 13:30 – 15:00 – zajęcia
 • 15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
 • 15:15 – 16:30 – zajęcia