3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Kurs HR Business Partner

HR

Ośmiodniowy kurs połączony z pracą własną Uczestników - konkretnymi zadaniami i projektami do wdrożenia pomiędzy spotkaniami oraz indywidualnymi konsultacjami i sesją informacji zwrotnych z trenerem/ ekspertem na podstawie raportu z badania kompetencji - pozwala zdobyć wiedzę i rozwinąć umiejętności niezbędne profesjonalnemu i skutecznemu HR Business Partnerowi do realizacji zadań wymaganych na tym stanowisku. 

Uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie w ocenie i rozwoju swoich kompetencji osobistych i zawodowych. W ramach Programu przewidziane jest badanie kompetencji Uczestników Kursu - typu 360 stopni wraz z sesją informacji zwrotnych na podstawie indywidualnego raportu. Informacje zwrotne będą pozyskiwane od indywidualnie dobranej grupy respondentów. Efektem badania będzie wypracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Kompetencji każdego Uczestnika Kursu HR Business Partner Certes. 

Ósmy dzień Kursu jest dniem potwierdzającym rozwój kompetencji w Programie (certyfikacja).

Założenia - Kurs „HR Business Partnera” Certes

Kurs „HR Business Partner” Certes jest programem rozwoju kompetencji, który przygotowuje do pracy i rozwija kompetencje niezbędne na stanowisku HR Business Partnera w Organizacji.

 

Program Kursu „HR Business Partnera” Certes

został zaprojektowany w oparciu o „Model Kompetencji HR Business Partnera” Certes i ma na celu rozwój kompetencji i przygotowanie absolwentów Kursu do profesjonalnej i skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w Organizacji.

 

Co wyróżnia nasz program?

Program KURSU „HR Business Partner” wyróżnia:

 • rozwój kompetencji w oparciu o „Model Kompetencji HR Business Partnera” CERTES
 • zrównoważony poziom rozwoju kompetencji “twardych – narzędzi, metod” 
 • i “miękkich – stylu pracy, komunikacji” HR Business Partnera w Programie,
 • diagnoza aktualnego poziomu kompetencji HR Business Partnera oraz określenie obszarów i możliwych metod rozwoju,
 • realizacja praktycznych Projektów i zadań podczas trwania Programu przez Uczestników,
 • podejście systemowe w rozwoju Organizacji,
 • wsparcie rozwoju kompetencji HR Business Partnera w trakcie Programu poprzez indywidualne konsultacje,
 • prowadzenie zajęć przez ekspertów i wieloletnich praktyków wdrażania zmian w obszarze HR oraz konsultingu biznesowego w Organizacjach.

 

Dla Kogo?

Kurs skierowany jest zwłaszcza do: 

 • osób, które mają objąć stanowisko HR Business Partnera w Organizacji albo właśnie takie stanowisko objęły,
 • HR Business Partnerów chcących rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR, współpracy i komunikowania się z Klientami wewnętrznymi oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do biznesowych potrzeb Organizacji,
 • Menedżerów Działów HR, osób odpowiadających za rozwój Pracowników w Organizacji,
 • Konsultantów Zarządzania oraz Rozwoju Organizacyjnego, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wspierania Organizacji w osiąganiu celów biznesowych i współpracy z HR,
 • Junior Konsultantów chcących zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy z HR i Biznesem.

 

Korzyści

Program Kursu HR Business Partnera:

 • dostarcza praktycznej wiedzy w obszarze zadań HR Business Partnera,
 • umożliwia zastosowanie w praktyce zawodowej zdobytej wiedzy i umiejętności pomiędzy poszczególnymi częściami i po zakończeniu Kursu,
 • dostarcza praktycznych narzędzi i metod w pracy HR Business Partnera,
 • umożliwia skorzystanie z wieloletniej, praktycznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań od prowadzących zajęcia Ekspertów,
 • umożliwia uzyskanie certyfikatu kompetencyjnego „HR Business Partnera” Certes.

 

Kompetencje

Program Kursu HR Business Partnera składa się z kilku bloków tematycznych, rozwijających kompetencje w obszarach:

 

KOMPETENCJE I CELE W PRACY HR Business Partnera

 • Kluczowe kompetencje HR Business Partnera – identyfikacja kompetencji niezbędnych na stanowisku, diagnoza aktualnego poziomu indywidualnych kompetencji, obszary do rozwoju zawodowego i osobistego, możliwe metody rozwoju.
 • Rola HR Business Partnera w Organizacji – HR Business Partner jako Konsultant Rozwoju Organizacji, identyfikacja i określanie celów oraz korzyści z ich realizacji, grupy interesariuszy, możliwe strategie działania.

OBSZARY DZIAŁANIA HR Business Partnera

 • Podejście systemowe w pracy HR Business Partnera – uczenie się organizacji, diagnoza obszarów interwencji, znaczenie i umiejętność pracy pytaniami, rozumienie procesów, kompetencje doradcze w pracy HR Business Partnera.
 • Metody i narzędzia pracy w obszarach: efektywności biznesowej, skuteczności w realizacji zadań, kompetencji, odkrywania talentów i potencjału Organizacji, motywacji, kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (przykłady).

AUTORYTET I PRZEŁAMYWANIE BARIER W PRACY HR Business Partnera

 • Elementy budujące autorytet. Budowanie własnej marki zawodowej. 
  Kreowanie wizerunku profesjonalisty za pomocą precyzyjnych komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
 • Mosty zamiast murów. Typy antagonistyczne w komunikacji i współpracy.
  Jak słuchać, pytać i odpowiadać? Rodzaje barier - metody ich minimalizowania i eliminowania.
 • Źródła konfliktów. Jak rozmawiać w konflikcie, aby go minimalizować albo rozpoznać zanim się pojawi i do niego nie dopuścić?
 • Jak się odnaleźć w  komunikacji hierarchicznej? Szef a lider – korzystanie z wpływu wynikającego z wiedzy i autorytetu a nie ze stanowiska. 
 • Asertywność jako podstawa kontaktów biznesowych wewnątrz i za zewnątrz organizacji. Konsekwencje bierności, agresji i manipulacji jako postaw zastępczych. Identyfikacja własnego poziomu przekonań i zachowań asertywnych.

PRACA ZE ZMIANĄ I SKUTECZNE WYWIERANIE WPŁYWU

 • Co, jak, po co i kiedy zmieniać? Podstawowe zasady zarządzania zmianą. 
  Zastosowanie modelu poziomów logicznych człowieka w pracy ze zmianą. 
  Komunikowanie zmiany. Oswajanie ze zmianą. 
  Korelacja miedzy poszczególnymi poziomami zmian, czyli jak jedna zmiana prowokuje drugą i jak brak zmiany w jednym obszarze blokuje zmianę w innym.
 • Reguły wywierania wpływu w otoczeniu biznesowym i osobistym. 
  Wywieranie wpływu a konstrukcja wypowiedzi, czyli jak mówić, aby się zgodzili? 
  Wywieranie wpływu a budowanie wizji i zaangażowania w projekt. 
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sztuka przekazywania niepopularnych decyzji.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI HR I SKUTECZNOŚĆ W PRACY HR Business Partnera 

 • Skuteczne przygotowanie i wdrażanie projektów HR-owych – projektowanie działań HR w oparciu o cele biznesowe, opracowywanie strategii działań HR uzasadnionej biznesowo, reagowanie na pomysły i zachcianki biznesu, skutki realizacji projektów, które zostały zaakceptowane spontanicznie, bez analizy biznesowej przydatności.
 • Narzędzia pomiaru efektywności, czyli jak przekonać biznes, że to się opłaca - poziomy pomiaru efektywności działań HR - owych, trudności w oszacowaniu rzeczywistych skutków działań HR oraz sposoby na ich przezwyciężenie.
 • Promocja projektów HR-owych w Organizacji, czyli jak zaangażować biznes w działania HR-owe – przykłady wdrożeń.

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI HR Business Partnera

 • Weryfikacja rozwoju kompetencji w Programie 
  – zaliczenie projektów i zadań wdrożeniowych, prezentacje i rozwiązania.
 • Możliwości dalszego rozwoju kompetencji
 • Wręczenie certyfikatów 


Eksperci / trenerzy prowadzący zajęcia podczas Kursu HR Business Partner:

Sława Mickiewicz

Katarzyna Konieczna


INFORMACJE ORGANIZACYJNE I HARMONOGRAM SESJI SZKOLENIOWYCH

Łącznie realizowanych jest 7 dni szkoleniowych, podczas trzech, dwudniowych spotkań, 8 dzień jest dniem certyfikacyjnym - potwierdzającym rozwój kompetencji w Programie.
Zajęcia odbywają się w Warszawie.

 

Metody szkoleniowe: 

ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje moderowane, case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż, najnowsze koncepcje i wyniki badań, play role i scenki, filmy, fragmenty obrazujące omawiane treści, testy, kwestionariusze - indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju, sesje informacji zwrotnych.

 By poznać cele i program kursu HR Business Partner - pobierz poniższy załącznik w wersji PDF.

Terminy

maj / wrzesień 2017

Miejsce

Warszawa

Czas trwania

 • 6 dni szkoleniowych, podczas trzech, dwudniowych spotkań, 7 dzień jest dniem certyfikacyjnym - potwierdzającym rozwój kompetencji w Programie.

Cena szkolenia

 • Cena 4 900 zł netto za 1 osobę (udział w całym Programie)
 • 700 zł netto za 1 dzień.

Cena szkolenia zawiera

 • materiały szkoleniowe lunch
 • przerwy kawowe