3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

CSR

Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes

Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes

 

CSR CERTESWdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes zostało zrealizowane poprzez udział w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy, który jest bezzwrotną formą pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla dziesięciu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zrównoważony Rozwój

Głównym celem tego programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej oraz niwelowaniu różnic pomiędzy słabiej rozwiniętymi regionami na terytorium Polski, a ośrodkami, które radzą sobie znacznie lepiej.


Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes dotyczyło głównie działań zmierzających do respektowania zasad społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz na zmniejszeniu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. W ramach tych działań w Spółce wdrożono zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 29990, SA 8000, uzyskano certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, wprowadzono Program Stażowy jak również wymieniono oświetlenie w siedzibie firmy na zmniejszające zużycie energii.

ISO 9001 Certes  ISO 14001 Certes  ISO 29990 Certes  SA 8000 Certes

 

W ramach wymienionych działań powstał raport CSR w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative.

 

Załączniki: