3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Coaching

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiąganiu celu, a także ułatwienia im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole."

          Robert Dilts

 

 

Co to jest coaching? 

Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. Esencją coachingu jest zadawanie pytań. Nie sztuką jest narzucić drugiej osobie swój punkt widzenia i tak naprawdę jednorazowo podjąć za nią decyzję. Sztuką jest natomiast wskazać właściwą drogę i wydobyć potencjał tej drugiej osoby do samodzielnego podążania wyznaczoną przez siebie ścieżką.

 

Jak wygląda proces? 
.
.

.
Proces coachingu przebiega w formie indywidualnych sesji, podczas których szuka się najlepszych rozwiązań problemów, czy trudności oraz umożliwia się rozwój pożądanych kompetencji zawodowych oraz osobistych. Sesje coachingowe są zaplanowane w perspektywie długofalowej, po to, by osoba poddana pocesowi coachingu zdobyła.

 

 

.

Kto najwięcej skorzysta z coachingu? 

Coaching skierowany jest do wszystkich. Proponujemy zarówno sesje coachingu biznesowego, z których najwięcej skorzystają osoby chcące zwiększyć efektywność wykonywanych zadań, poprzez udoskonalenie swoich umiejętności zawodowych, jak również sesje life coachingu, które są skierowane do osób poszukujących równowagi pomiędzy życiem prywatnym a karierą oraz chcących podnieść jakość swojego życia. Efekty coachingu widać zwłaszcza w organizacjach korzystających z coachingu kadry menadżerskiej. 

 

Korzyści jakie płyną z coachingu:

  • prawidłowe wyznaczanie celów
  • wyzwolenie swojego potencjału 
  • nauka korzystania z własnych umiejętności
  • wzrost efektywności działań
  • osiągnięcie równowagi 
.
Aby skontaktować się z nami KLIKNIJ TUTAJ