3 miejsce w Rankingu firm szkoleniowych według Gazety Finansowej*

Certyfikaty

Certyfikaty ISO to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

Eksperci TÜV Rheinland dokonują ocen systemów zarządzania, procesów technologii informatycznych oraz całych przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowymi normami lub na podstawie indywidualnych kryteriów funkcjonalnych. Firmy na całym świecie zaufały znakomitej reputacji znaku TÜV Rheinland, który jest synonimem sprawdzonego bezpieczeństwa i jakości.

 

Na mocy ustawy o systemie oceny zgodności, do zakresu działania Polskiego Centrum Akredytacji należy, między innymi, akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji oraz prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność. 


ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) działa nieprzerwalnie oficjalnie od 1947 roku, ustanawiając normy w różnych dziedzinach biznesu. Standard SA został z kolei opracowany w 1997 roku przez Social Accountability International (SAI), organ składający się z związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i firm. 

 

Certes Sp. z o.o. uzyskał certyfikaty potwierdzające spełnianie norm:

  • ISO 9001 - system zarządzania jakością, a więc zorientowanie na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi podejście procesowe  (skuteczność i efektywność organizacji), systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, rzeczowe podejście do podejmowania decyzji, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.
  • ISO 29990 - systemem zarządzania jakością na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia na pierwszym miejscu, proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie.